Dieselpumper og dyser

For at en dieselmotor skal fungere optimalt er det viktig at dieselpumpe og dyser er i orden. Om disse komponentene ikke er i forholdsmessig stand, kan motoreffekten svekkes og drivstofforbruket bli unødvendig høyt. I verste fall kan motoren bli skadet. Ved motorbytte bør dessuten dieselpumpen og dysene testes for å kontrollere at de fungerer slik de skal før de monteres på den nye motoren.

For å sikre at dieselutstyr skal holde god nok kvalitet er det viktig at de av og til overhales. Ved overhaling av dieselpumper fokuserer vi på rengjøring, sammenmontering og testing, samt at vi tar en vurdering av komponenter som skal byttes.


Kvalitetsoverhaling i Rogaland

Det er viktig for oss at våre kunder i Sandnes- og Stavanger-området er fornøyd med det vi leverer. Derfor sørger for at overhaling av dieselpumper og dyser hos oss foregår på best mulig måte.

Vi demonterer dieselpumpen og renser alle delene slik at de er fri for smuss og støv.

Etter sammenmontering skal dieselpumpen være partikkelfri, og vi tar våre forhåndsregler for å sikre at dette oppfylles.

Vi testkjører alltid ferdig overhalte dyser eller dieselpumper før vi leverer produktet tilbake til deg slik at du kan føle deg trygg på at produktet er i forskriftsmessig stand.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om overhaling av dyser og dieselpumper.